สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2022 6325  
Feb 2022 5465  
Mar 2022 7230  
Apr 2022 4915  
May 2022 4967  
Jun 2022 5673  
Jul 2022 6103  
Aug 2022 2947  
Sep 2022 0  
Oct 2022 0  
Nov 2022 0  
Dec 2022 0