สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2022 6325  
Feb 2022 5465  
Mar 2022 7230  
Apr 2022 4915  
May 2022 4967  
Jun 2022 5139  
Jul 2022 0  
Aug 2022 0  
Sep 2022 0  
Oct 2022 0  
Nov 2022 0  
Dec 2022 0