สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Dec 2018   76  
2 Dec 2018   93  
3 Dec 2018   79  
4 Dec 2018   102  
5 Dec 2018   82  
6 Dec 2018   115  
7 Dec 2018   117  
8 Dec 2018   103  
9 Dec 2018   76  
10 Dec 2018   104  
11 Dec 2018   88  
12 Dec 2018   85  
13 Dec 2018   111  
14 Dec 2018   93  
15 Dec 2018   95  
16 Dec 2018   93  
17 Dec 2018   81  
18 Dec 2018   134  
19 Dec 2018   114  
20 Dec 2018   123  
21 Dec 2018   114  
22 Dec 2018   122  
23 Dec 2018   119  
24 Dec 2018   116  
25 Dec 2018   111  
26 Dec 2018   110  
27 Dec 2018   163  
28 Dec 2018   132  
29 Dec 2018   165  
30 Dec 2018   155  
31 Dec 2018   132