สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2018   0  
2 Sep 2018   0  
3 Sep 2018   103  
4 Sep 2018   20  
5 Sep 2018   30  
6 Sep 2018   3  
7 Sep 2018   10  
8 Sep 2018   0  
9 Sep 2018   0  
10 Sep 2018   0  
11 Sep 2018   0  
12 Sep 2018   0  
13 Sep 2018   3  
14 Sep 2018   0  
15 Sep 2018   0  
16 Sep 2018   0  
17 Sep 2018   2  
18 Sep 2018   0  
19 Sep 2018   0  
20 Sep 2018   1  
21 Sep 2018   15  
22 Sep 2018   0  
23 Sep 2018   0  
24 Sep 2018   128  
25 Sep 2018   178  
26 Sep 2018   82  
27 Sep 2018   137  
28 Sep 2018   73  
29 Sep 2018   36  
30 Sep 2018   50