สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2021   179  
2 Sep 2021   183  
3 Sep 2021   398  
4 Sep 2021   257  
5 Sep 2021   215  
6 Sep 2021   221  
7 Sep 2021   403  
8 Sep 2021   1006  
9 Sep 2021   345  
10 Sep 2021   218  
11 Sep 2021   278  
12 Sep 2021   132  
13 Sep 2021   200  
14 Sep 2021   203  
15 Sep 2021   150  
16 Sep 2021   208  
17 Sep 2021   267  
18 Sep 2021   200  
19 Sep 2021   184  
20 Sep 2021   184  
21 Sep 2021   127  
22 Sep 2021   181  
23 Sep 2021   202  
24 Sep 2021   175  
25 Sep 2021   151  
26 Sep 2021   143  
27 Sep 2021   227  
28 Sep 2021   196  
29 Sep 2021   270  
30 Sep 2021   158