สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2021   115  
2 Jan 2021   74  
3 Jan 2021   104  
4 Jan 2021   130  
5 Jan 2021   96  
6 Jan 2021   143  
7 Jan 2021   103  
8 Jan 2021   125  
9 Jan 2021   164  
10 Jan 2021   160  
11 Jan 2021   157  
12 Jan 2021   120  
13 Jan 2021   133  
14 Jan 2021   115  
15 Jan 2021   138  
16 Jan 2021   82  
17 Jan 2021   123  
18 Jan 2021   140  
19 Jan 2021   138  
20 Jan 2021   345  
21 Jan 2021   128  
22 Jan 2021   116  
23 Jan 2021   107  
24 Jan 2021   96  
25 Jan 2021   164  
26 Jan 2021   123  
27 Jan 2021   127  
28 Jan 2021   107  
29 Jan 2021   140  
30 Jan 2021   74  
31 Jan 2021   76