สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2021   183  
2 Feb 2021   131  
3 Feb 2021   126  
4 Feb 2021   140  
5 Feb 2021   116  
6 Feb 2021   120  
7 Feb 2021   80  
8 Feb 2021   100  
9 Feb 2021   98  
10 Feb 2021   110  
11 Feb 2021   172  
12 Feb 2021   98  
13 Feb 2021   116  
14 Feb 2021   139  
15 Feb 2021   196  
16 Feb 2021   157  
17 Feb 2021   132  
18 Feb 2021   111  
19 Feb 2021   440  
20 Feb 2021   448  
21 Feb 2021   106  
22 Feb 2021   88  
23 Feb 2021   86  
24 Feb 2021   111  
25 Feb 2021   102  
26 Feb 2021   98  
27 Feb 2021   146  
28 Feb 2021   70