สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2021   190  
2 Apr 2021   183  
3 Apr 2021   109  
4 Apr 2021   115  
5 Apr 2021   134  
6 Apr 2021   102  
7 Apr 2021   219  
8 Apr 2021   138  
9 Apr 2021   115  
10 Apr 2021   138  
11 Apr 2021   129  
12 Apr 2021   139  
13 Apr 2021   122  
14 Apr 2021   157  
15 Apr 2021   114  
16 Apr 2021   123  
17 Apr 2021   159  
18 Apr 2021   131  
19 Apr 2021   169  
20 Apr 2021   184  
21 Apr 2021   151  
22 Apr 2021   129  
23 Apr 2021   158  
24 Apr 2021   145  
25 Apr 2021   148  
26 Apr 2021   181  
27 Apr 2021   127  
28 Apr 2021   150  
29 Apr 2021   229  
30 Apr 2021   216