สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2021   193  
2 May 2021   164  
3 May 2021   224  
4 May 2021   205  
5 May 2021   184  
6 May 2021   184  
7 May 2021   223  
8 May 2021   116  
9 May 2021   186  
10 May 2021   235  
11 May 2021   168  
12 May 2021   213  
13 May 2021   311  
14 May 2021   189  
15 May 2021   423  
16 May 2021   131  
17 May 2021   131  
18 May 2021   228  
19 May 2021   139  
20 May 2021   143  
21 May 2021   139  
22 May 2021   125  
23 May 2021   121  
24 May 2021   178  
25 May 2021   218  
26 May 2021   86  
27 May 2021   161  
28 May 2021   204  
29 May 2021   174  
30 May 2021   106  
31 May 2021   115