สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2021   477  
2 Jun 2021   296  
3 Jun 2021   136  
4 Jun 2021   146  
5 Jun 2021   152  
6 Jun 2021   99  
7 Jun 2021   93  
8 Jun 2021   118  
9 Jun 2021   140  
10 Jun 2021   174  
11 Jun 2021   268  
12 Jun 2021   190  
13 Jun 2021   101  
14 Jun 2021   127  
15 Jun 2021   157  
16 Jun 2021   144  
17 Jun 2021   155  
18 Jun 2021   154  
19 Jun 2021   117  
20 Jun 2021   166  
21 Jun 2021   230  
22 Jun 2021   205  
23 Jun 2021   104  
24 Jun 2021   121  
25 Jun 2021   134  
26 Jun 2021   126  
27 Jun 2021   117  
28 Jun 2021   117  
29 Jun 2021   105  
30 Jun 2021   150