สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2021   169  
2 Jul 2021   150  
3 Jul 2021   91  
4 Jul 2021   83  
5 Jul 2021   120  
6 Jul 2021   126  
7 Jul 2021   127  
8 Jul 2021   115  
9 Jul 2021   155  
10 Jul 2021   109  
11 Jul 2021   127  
12 Jul 2021   137  
13 Jul 2021   138  
14 Jul 2021   153  
15 Jul 2021   158  
16 Jul 2021   166  
17 Jul 2021   128  
18 Jul 2021   92  
19 Jul 2021   109  
20 Jul 2021   201  
21 Jul 2021   138  
22 Jul 2021   108  
23 Jul 2021   163  
24 Jul 2021   152  
25 Jul 2021   174  
26 Jul 2021   140  
27 Jul 2021   115  
28 Jul 2021   114  
29 Jul 2021   185  
30 Jul 2021   230  
31 Jul 2021   175