สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Year count
2018 9766  
2019 32392  
2020 41668  
2021 67416  
2022 43626