กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรมและข่าวสารล่าสุดของบริษัท


เหตุผลที่ต้องเลือกใช้บริการบรรจุและส่งสินค้ากับ PCT Business              หากกล่าวถึงสายการผลิตภาคอุตสาหกรรม การจ้างเหมาบริษัทที่ให้บริการบรรจุสินค้าก็เป็นอีก

Admin

บริษัทจัดหาแรงงานคืออะไร             ในปัจจุบันประเทศไทยเราได้มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท หรือองค์กรต่างๆ ที่มีหลากหลายธุรกิจ ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาในด้านก

Admin

ข้อดีของการจ้างบริษัทจัดหาแรงงาน จัดหาพนักงาน Outsource               PCT BUSINESS เป็นบริษัทจัดหาแรงงานไทย รับเหมาแรงงานไทยให้บริการตั้งแต่ 30 - 1,000 คนขึ้

Admin

บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด บริการจัดส่งแรงงานฝีมือ ให้บริการด้านจัดหาแรงงานดั่งมืออาชีพ บริษัท OUTSOURCE แรงงาน / บริษัทจัดหาพนักงาน  OUTSOURCE       รับเหมาแรงง

Admin