กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรมและข่าวสารล่าสุดของบริษัท


บริการด้านจัดหาแรงงาน รับเหมาแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท

ลูกค้าสามารถกำหนดขอบเขตในการรับผิดชอบหน้าที่ของพนักงานได้
บริษัทฯ รับเหมาแรงงานไทย เพื่อรองรับโรงงานอุตสหกรรมและตำแหน่งต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า

       1. งานในโรงงานอุตสาหกรรม
           -  พนักงานฝ่ายผลิต
           -  พนักงานขับรถยนต์
           -  พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
           -  พนักงานโหลดสินค้า
           -  พนักงานควบคุมคุณภาพ
           -  พนักงานบรรจุหีบห่อ
           -  โฟร์แมน

       2. งานในคลังสินค้า
           -  พนักงานคลังสินค้า
           -  พนักงานติดรถ
           -  พนักงานจัดเรียงสินค้า
           -  พนักงานควบคุมสต๊อกสินค้า
           -  พนักงานจัดการสินค้า
           -  พนักงานตรวจสอบคลังสินค้า

              บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด มีทีมงานในการสรรหาแรงงานไทย บริการรับเหมาแรงงานไทยอย่างถูกกฏหมาย เพื่อรองรับธุรกิจที่ต้องการใช้แรงงาน โดยสรรหาและรับผิดชอบในหน่วยงานหรือบางตำแหน่งที่ลูกค้าต้องการเพื่อรองรับในโรงงานอุตสาหกรรม 

ให้บริการด้านจัดหาแรงงาน

ให้บริการด้านจัดหาแรงงาน

 

บริการรับเหมาแรงงาน จัดหาแรงงานไทย ฉะเชิงเทรา

        บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด จัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงานเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 โดยให้บริการด้านซับคอนแทร็ค ด้านจัดส่งแรงงาน ประกอบชิ้นงาน และบรรจุส่งสินค้าโดยมีทีมงานในด้านการสรรหาพนักงานคนไทย และทีมงานในการสรรหาแรงงานไทย พร้อมทั้งให้บริการแรงงานไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

        รับเหมาแรงงานฝ่ายผลิต ฉะเชิงเทรา, รับเหมาประกอบชิ้นงาน ฉะเชิงเทรา, บริษัทจัดหาพนักงาน ฉะเชิงเทรา, ผู้รับเหมาจัดหาแรงงานไทย ฉะเชิงเทรา บริการรับเหมาแรงงาน และบริการจัดหาแรงงานส่งเข้ายังสถานประกอบการ จัดหาคนตรงงาน ตรงเวลา รับผิดชอบ ในหน้าที่ มีความซื่อสัตย์

บริการของเรา
      - รับจัดหางาน
      - รับบรรจุและส่งสินค้า
      - รับเหมาแรงงานคนไทย-แรงงานไทย (MOU)
      - จัดส่งแรงงานไทย
      - รับเหมาแรงงานไทย
      - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับแรงงานไทย
      - รับประกอบชิ้นงานทุกชนิด
      - รับเหมาประกอบบานหน้าต่างและประตูสำเร็จรูป

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
pct.brandexdirectory.com
www.pct-business.com
www.รับเหมาแรงงานไทย.com

Admin