บริการ

ให้บริการด้านจัดหาแรงงาน

ลูกค้าสามารถกำหนดขอบเขตในการรับผิดชอบหน้าที่ของพนักงานได้
บริษัทฯ รับเหมาแรงงานไทย เพื่อรองรับโรงงานอุตสหกรรมและตำแหน่งต่างๆตามความต้องการของลูกค้า

1. งานในโรงงานอุตสาหกรรม
 -  พนักงานฝ่ายผลิต
 -  พนักงานขับรถยนต์
 -  พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
 -  พนักงานโหลดสินค้า
 -  พนักงานควบคุมคุณภาพ
 -  พนักงานบรรจุหีบห่อ
 โฟร์แมน

2. งานในคลังสินค้า
 -   พนักงานคลังสินค้า
 -   พนักงานติดรถ
 -   พนักงานจัดเรียงสินค้า
 -   พนักงานควบคุมสต๊อกสินค้า
 -   พนักงานจัดการสินค้า
 -   พนักงานตรวจสอบคลังสินค้า

สนใจติดต่อ

- (66) 3-884-5408   (สำนักงาน)
- (66) 85-132-2589 (สำนักงาน)
- (66) 85-055-9663 (สำนักงาน)
- (66) 84-878-0090 (คุณ เอ๋)
- (66) 91-426-3268 (คุณ ยอด)

        บริษัท พีซีที บิสซิเนส บจก. มีทีมงานในการสรรหาแรงงานไทย บริการรับเหมาแรงงานไทยอย่างถูกกฏหมาย เพื่อรองรับธุรกิจที่ต้องการใช้แรงงาน โดยสรรหาและรับผิดชอบในหน่วยงานหรือบางตำแหน่งที่ลูกค้าต้องการเพื่อรองรับในโรงงานอุตสาหกรรม 


สินค้าที่เกี่ยวข้อง